AutorArtur

Średniowieczna Sighișoara

Sighișoara zachwyca. Wydaje się, że nagle przenieśliśmy się w czasie. Wędrujemy wśród kilkusetletnich kamienic, mijają nas śliczne panny w długich sukniach, kilka kroków dalej słychać uderzenia mieczy ćwiczących rycerzy. O tym, że jesteśmy w XXI w. przypominają tylko dźwięki fotograficznej migawki. [...]

W dolinie Kamiennej

Świętokrzyskie to nie tylko gołoborza, jodły i opactwo na Świętym Krzyżu. Tym razem nasza wycieczka w ten region zaprowadziła nas w dolinę rzeki Kamiennej: do dawnej huty w Starachowicach, cysterskiego opactwa w Wąchocku, skałek w Krynkach i ruin dawnej walcowni w Nietulisku Fabrycznym. [...]