Kampinoski Park Narodowy

Najbardziej niezwykłe w Warszawie jest to, że z dużym, ruchliwym miastem sąsiaduje dzika i rozległa puszcza, pełna najróżniejszych zwierząt. To Kampinoski Park Narodowy, nasze ukochane miejsce rodzinnych wędrówek po leśnych ścieżkach, bagnach i wydmach.

Czworonożni mieszkańcy parku mają zwyczaj odwiedzania dwunożnych sąsiadów: po zachodnich dzielnicach stolicy przechadzają się czasem sarny, dziki, a nawet łosie (co wzbudza zrozumiałą sensację).

Zielona ostoja

Puszcza to w sumie 270 km² lasów, rozłożonych na terenie, na którym na przemian występują pasy piaszczystych wydm oraz bagien i torfowisk. Dawniej przez te tereny płynęła Wisła – dzisiejsze wzniesienia to dawne łachy piasku, a podmokłe zagłębienia są pozostałościami starorzeczy. Lasy w puszczy to głównie bory sosnowe, rosnące na piaszczystym podłożu, a także łęgi i olsy porastające bagna. Osobliwością flory parku jest współwystępowanie gatunków, które mają całkowicie odmienne upodobania co do klimatu, takich jak relikt epoki lodowcowej chamedafne północna (zimozielona krzewinka) oraz pochodzące ze stepów Europy południowo-wschodniej wiśnia kwaśna i wężymord stepowy. Ogromnie ciekawa jest puszczańska fauna, której niekwestionowanym królem jest łoś. Mieszkają tu również rysie, borsuki, lisy i jenoty, dziki, sarny, jelenie, a na brzegach strumieni – bobry i wydry. Puszcza jest też ważną ostoją ptaków, występują tu m.in. czarne bociany, żurawie, czaple i bieliki.
O środowisku naturalnym puszczy można się wiele dowiedzieć, odwiedzając Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Dzieciom (przynajmniej naszym) podobają się scenki z udziałem wypchanych zwierząt, które mają obrazować życie puszczy i multimedialne quizy wiedzy o lesie i jego mieszkańcach.
Kampinoski Park Narodowy
www.kampinoski-pn.gov.pl

Dla mieszkańców Warszawy i okolic Puszcza Kampinoska to przede wszystkim miejsce spacerów, wycieczek rowerowych, pikników. Raczej niewielu udaje się spotkać oko w oko któregoś z czworonożnych mieszkańców lasu, chociaż przy odrobinie szczęścia wszystko jest możliwe… Tym niemniej zwierzęta raczej unikają popularnych terenów spacerowych, a większość z nich aktywna jest o zmierzchu, gdy ludzie opuszczają las.

Królewskie łowy i partyzanckie obozy

Puszcza Kampinoska to także miejsce ważnych wydarzeń historycznych. Tu polował król Jagiełło, przygotowując zapasy żywności na wyprawę grunwaldzką. Tu ukrywali się przed branką młodzi warszawiacy, którzy potem bili się w powstaniu styczniowym. W czasie II wojny światowej tereny Puszczy były miejscem egzekucji polskich zakładników: działaczy politycznych, dziennikarzy, literatów, naukowców, sportowców (jak olimpijczycy Janusz Kusociński i Tomasz Stankiewicz), a także idealnym miejscem operowania oddziałów partyzanckich – wyzwolony przez zgrupowanie AK „Kampinos” obszar nazywany jest „Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską”. Na terenie puszczy jest wiele miejsc pamięci: od pojedynczych mogił czy upamiętniających poszczególne walki kamieni, aż po całe cmentarze. W pobliżu Zaborowa Leśnego znajduje się zbiorowy grób powstańców styczniowych, w Górkach Kampinoskich – sosna, na której kozacy powiesili schwytanych powstańców. Leżący na skrzyżowaniu szlaków w pobliżu Dąbrowy kamień upamiętnia bohaterskich żołnierzy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, którzy we wrześniu 1939 r. swoją straceńczą szarżą otworzyli drogę do Warszawy armii „Poznań”. W Wierszach – centrum Rzeczpospolitej Kampinoskiej znajduje się partyzancki cmentarz, a w Palmirach – cmentarz ofiar zbiorowych egzekucji, dokonywanych na mieszkańcach Warszawy i Mazowsza oraz poświęcone ich pamięci muzeum. Inną pamiątką związaną z latami wojny są zrujnowane forty zewnętrznego pierścienia obrony twierdzy Modlin (w północnej części parku, m.in. w okolicach Czosnowa).
Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach
palmiry.muzeumwarszawy.pl

Wokół puszczy

Na obrzeżach Puszczy można zwiedzić wiele zabytków, jak dwór w Żelazowej Woli, gdzie przyszedł na świat Fryderyk Chopin oraz kościół w Brochowie, w którym ochrzczono przyszłego kompozytora. Dwie wsie na skraju puszczy mogą się pochwalić związkami z przyszłymi noblistami: jedną jest Lipków, gdzie Henryk Sienkiewicz odwiedzał swoją przyszłą żonę Marię Szetkiewiczównę i kazał się pojedynkować Bohunowi z Wołodyjowskim, a drugą Leoncin – miejsce urodzenia Isaaca Bashevisa Singera. W Granicy znajduje się niewielki skansen budownictwa puszczańskiego – obecnie to zaledwie trzy zagrody, ale planowane jest utworzenie w tym miejscu (w bliżej nieokreślonej przyszłości) parku etnograficznego. Z kolei podwarszawskie Laski to znany ośrodek kształcenia osób niewidomych, a na tutejszym nastrojowym cmentarzu pochowano wielu słynnych Polaków, związanych z klasztorem prowadzących szkołę sióstr franciszkanek: wśród spoczywających tu znakomitości są m.in. hrabianka Róża Czacka, założycielka szkoły dla niewidomych, Halina Mikołajska i Marian Brandys, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Zygmunt Kubiak i Tadeusz Mazowiecki.

Zobacz mapę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *