Tagopactwo

W dolinie Kamiennej

Świętokrzyskie to nie tylko gołoborza, jodły i opactwo na Świętym Krzyżu. Tym razem nasza wycieczka w ten region zaprowadziła nas w dolinę rzeki Kamiennej: do dawnej huty w Starachowicach, cysterskiego opactwa w Wąchocku, skałek w Krynkach i ruin dawnej walcowni w Nietulisku Fabrycznym. [...]