Tagpałac

Gołuchów – zamek i żubry

Mniej znany od rezydencji w Kórniku czy Rogalinie, Gołuchów należy do najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w całej Polsce. Budowla wygląda jakby przeniesiono ją znad Loary. W dodatku w pobliskim lesie mamy okazję stanąć oko w oko z żubrem. [...]