Tagskałki

Jesienny Złoty Potok

Jurajskie lasy są najpiękniejsze jesienią – gdy mieniące się ciepłymi barwami liście zaczynają opadać i pozwalają dobrze przyjrzeć się ukrytym przez dużą część roku formacjom skalnym. A lasy w okolicy Złotego Potoku warto odwiedzić szczególnie, bo ukryte są w nich prawdziwe perełki Jury Krakowsko-Częstochowskiej. [...]

W dolinie Kamiennej

Świętokrzyskie to nie tylko gołoborza, jodły i opactwo na Świętym Krzyżu. Tym razem nasza wycieczka w ten region zaprowadziła nas w dolinę rzeki Kamiennej: do dawnej huty w Starachowicach, cysterskiego opactwa w Wąchocku, skałek w Krynkach i ruin dawnej walcowni w Nietulisku Fabrycznym. [...]